- Početna strana
DIVČIBARE
- geografske odlike
- turistička ponuda
- lokacija
PANSION VITA
- o pansionu
- apartman
- poluapartman 1
- poluapartman 2
- poluapartman 3
- poluapartman 4
- lokacija
- iz knjige utisaka
- kontakt, rezervacije

Pridružite nam se


Pansion Vita
na Facebook-u

 

 

Divčibare - geografske odlike

 

 

Divčibare su poznato planinsko turističko mesto – visoravan, koja se nalazi u centralnom delu planine Maljen. Maljen se odlikuje karakterističnim reljefom, što uslovljava povoljne klimatske karakteristike i raznovrstan i specifičan biljni i životinjski svet na ovoj planini. Na Maljenu su dobro očuvane šume i ova planina je najsevernije stanište borovih šuma u Srbiji.

Povoljan geografski položaj doprineo je da prema Divčibarama gravitira mnoštvo gradskih stanovnika, jer su one najbliže planinsko turističko mesto Beogradu i Vojvodini. Na Divčibarama je razvijen boravišni, zdravstveno–rekreativni, sportsko–rekreativni, izletnički turizam, a u nešto manjoj meri i lovni i ribolovni.

Divčibare leže na nadmorskoj visini od 980 m. Sa svih strana su okružene visovima koji ih štite od vetrova, ublažavaju klimu, a istovremeno predstavljaju mesta sa kojih se pruža izvanredan vidik na bližu okolinu, ali i na neke udaljenije krajeve Srbije, pa čak i Republike Srpske.

Dobar geografski položaj uslovljava dopiranje vazdušnih masa iz Jadranskog mora i sukobljavanje sa vazdušnim masama sa Karpata i Panonske nizije, čime se objašnjava prisustvo joda u vazduhu. Proleća i leta su kratka, zime su hladne i duge sa obilnim snežnim padavinama, a jeseni duge i blage.

Visovi koji okruzuju Divčibare su neznatno viši od samog polja. To su na zapadu Golubac (1044 m) i Paljba (1051m), na jugu Crni vrh (1098 m), a sa severa su Kraljev sto (1103 m) – najviši vrh Maljena, Veliko brdo (1061 m) i Čubrica. Visoravan se deli na Divčibare u užem smislu (u južnom delu) i Pitomine koje su severnije. Deli ih uzvišenje koje se zove Stražara, tu je nekada bila granica između Austro-ugarske i Turske.

Prema zaključku Balneo – klimatološkog instituta Srbije za lečenje na Divčibarama se mogu koristiti: snižen vazdušni pritisak, čistoća vazduha, odnosno smanjen broj i koncentracija alergena, ultra ljubičasto zračenje i psihosomatsko dejstvo sredine. Institut je Divčibare proglasio vazdušnom banjom i ovde se mogu lečiti:

a) oboljenja pluća, bronhijalna astma, emfizem pluća, hronični bronhitis, bronhiekstazije, ukoliko se proces nalazi u akutnoj egzacerbaciji;
b) oboljenja sa neurovegetativnim poremećajima, neurocirkulatorna astenija, hipertireoza;
c) stanje rekonvalescencije, posle akutnih infektivnih bolesti, TBC pleuritisa, TBC peritonitisa, pneumonija i bronhopneumonija, hiruških intervencija;
d) opšti poremećaji astenija i mršavost, hipohromna i normohromna anemija;
e) dermatoze kojima je potrebna helioterapija.

Sa Divčibara, odnosno sa planine Maljen, reke, rečice i potoci teku u dva pravca, tj. pripadaju slivovima Kolubare i Zapadne Morave.

Prema Zapadnoj Moravi teče reka Kamenica koja nastaje od Crne i Bele Kamenice. Obe reke izviru na Divčibarama. Kamenica se iza Ovčara i Kablara, a ispred Čačka, u Zapadnu Moravu. Slivu Zapadne Morave pripadaju još i Čalački potok, Rosićka reka i Ražanska reka.

Slivu Kolubare pripadaju Bukovska reka, Crna reka, Kozlica, Krčmarska reka, Manastirica i Paklešnica.

Biljni i životinjski svet na Divčibarama je veoma raznovrstan. Na biljni pokrivač veliki uticaj ima klima koja je veoma pogodna mnogobrojnim biljnim vrstama, a i vode ima u izobilju. Veliki uticaj ima i zemljište, odnosno njegov sastav. U centralnom delu visoravni zastupljena su vlažna tresetišta, a stenovite padine okolnih visova su prekrivene tankim slojem humusa. Golog zemljišta i stena skoro da i nema.

Najveću površinu teritorije zauzimaju livade i šume. Livade su u centralnom valovitom delu. Što se tiče šuma najveću površinu zauzimaju četinarske šume.
Kada govorimo o biljnom svetu, treba napomenuti da se na Divčibarama javlja veliki broj lekovitog bilja. Pomenućemo samo neke od njih: majčina dušica, timjan, kantarion, jagorčevina (primula), hajdučka trava, vodopija (cikorija), lincura... Veliki broj biljaka se može koristiti u ishrani.

Prostranstva planine Maljen i Divčibara, velike površine pod šumama i brojni izvori i tekuće vode pružaju veoma povoljne uslove za razvoj životinjskog sveta.

Od krupne divljači najznačajniji predstavnik je srna koje ima u znatnom broju na celoj planini, a mogu se sresti u neposrednoj blizini centra Divčibara. Puno ih ima oko rečice Manastirice, Krčmarske reke, Crne reke, Crne Kamenice i Bukovske reke.

   

 


DIVČIBARE : geografske odlike | turistička ponuda | lokacija

PANSION VITA : o pansionu | apartman | poluapartman 1 | poluapartman 2 | poluapartman 3 | poluapartman 4 | lokacija | iz knjige utisaka | kontakt, rezervacije